درباره استادیار

شفاف باشید، متفاوت باشید

ماموریت

” یک یاد” پلی است میان اساتید عزیزودانش دوستان فرهیخته ” یک یاد” پلی است میان اساتید وسالن هاو سراسر کشور و خارج از کشور” یک یاد” پلی است میان اساتید واستودیوها.

در وب سایت ” یک یاد”  به آموزش مهارت‌های ارتباطی ؛ ارتباط در محیط کار ،ارتباط خانوادگی، فن بیان و سخنرانی  ، فن بیان و صداسازی ، کسب وکار؛ بازارسازی ، بازاریابی ، دیجیتا ل مارکتینگ و هر آن چیزی می‌پردازیم که برای یک زندگی شگفت انگیزترو متعالی تر نیاز است.

” یک یاد” سعی می کند با فراهم کردن بسترهای فوق مسیر آموزش های ناب را در سراسرایران تسهیل و هموار نماید به عبارتی دیگر” یک یاد” از صفرتاصد مورمربوط به آموزش حضوری و غیر حضوری را فراهم می آورد تا اساتید ارزشمند بدون دغدغه هایی همانند : « نداشتن ابزاروعلم ِ تولید محصول صوتی و تصویر» «نداشتن مخاطب » «نداشتن پرسنل برای برگزاری» و تا دانش دوستان عزیز بدون دغدغه«نشناختن استاد فرهیخته» آموزش مورد نظر را به راحتی در اختیار داشته باشد.

” یک یاد” تلاش می کند تا ازطرفی ،هزینه های برگزاری را کاهش دهد واز طرف دیگر کارگاه و سمینار با قیمت مناسب با اساتید فرهیخته به دانش دوستان معرفی کند.

15 استاد مجرب
6 دوره آموزشی
100 دانشجوی عضو سایت
450 ساعت ویدئو