هوش مالی وخلاقیت

هوش مالی وخلاقیت

امروزه برای داشتن کسب و کار با درآمد عالی باید در زمینه هوش مالی وخلاقیت تجربه داشت و یا از فرد با تجربه ایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بهره برد.