طیبه (میــنو )کافیhttp://میــنو کافی از سال 1384 مشغول به وکالت است بیش 40/000 ساعت مشاوره به بازرگانان و صاحبان حرف و تولیدکنندگان داشته او مددیار بسیاریی از مددجویان ندامتگاه هایی چون ؛ ندامتگاه نسوان شهرری بوده است و بطور رایگان به بسیاری از مددجویان ندامتگاه مشاوره وراهنمایی داشته  داشته بسیاری از پرونده ها با داوری و حکمیت شان و برخی با وساطت و برخی با قلم و فن بیان شیوا ایشان حل وفصل شده است

مینو کافی فن بیان را ابتدا در سال 1390 فراگرفت و در ادامه در سال 1396 مجدداَ ” در  “دوره جامع فن بیان و سخنرانی  ایشان شرکت و بهره ها برد و سپس برای سومین با با شرکت در دوره بلند مدت ” استادی 4 ” در مجموعه  “بیشتر از یک  مجدداَ نزد استاد گرانقدر جناب ” محمد پیام بهرام پور” فن بیان و سخنرانی را بطور کاملا حرفه ایی و اساسی فرگرفت است

میـنوکافی فردی است متواضع و صادق است که کمک می کند دانش دوستان عزیز یک یادگیری شگفت انگیز http://یک یادگیری شگفت انگیزو یگ یاد دهندگی فوق العاده را در جهان به یادگار بگذارد

شعار “یکhttp://شعار یک یاد یاد ” این است :

” یک یاد ” یگ شبه زندگی شمارا تغییر نمی دهد http://یک یاد

ولی یک شبه مسیر زندگی شما را  به سوی موفقیت http://یک یادتغییر می دهد

میـــنو کافی تاکنون با برگزاری کارگاه هایی باموضوعاتی 1- چگونه همسر ایده آل خود را جذب کنیم http://اچگونه همسر ایده آل خود را جذب کنیم” 2- تند خوانی و درک مطلب شگفت انگیز http://تند خوانی و درک مطلب شگفت انگیز3- چگونه مهریه را  درزمان  و با صرف هزینه کمتر مطالبه کنیم  http://چگونه مهریه را در زمان و با صرف هزینه کمتر مطالبه کنیم ؟ 4-  چگونه قراردادبنویسیم http://چگونه قرارداد بنویسیم؟ 5- راه وصول  طلب چک و سفته  http://راه وصول چک وسفتهو… خدمات ارزنده ایی داشته است

مینو کافیhttp://میــنو کافی نویسنده کتابهای ” جذابیتت را لمس کن “http://جذابیتت را لمس کنو ” معجزه ایی به نام فن بیان ” http://معجزه ایی به نام فن بیانرا به قلمی شیوا به نگارش در آورده است که درسی و دومین نمایشگاه بین المللی  کتاب در غرفه پارسیان البرز در لاین 89 روبروی نشر مبتکران  قابل تهیه و خرید می باشد